ExEm Foam Kit
Υπερηχογραφική Σαλπιγγογραφία

Μ'ένα μόνο κλικ!

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ExEm Foam Kit

Δείτε το σχετικό έντυπο

Το ExEm® Foam Kit επιτρέπει την εύκολη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας:

– χωρίς ακτινοβολία
– ανώδυνα
– χωρίς κίνδυνο αλλεργίας

Σύστημα εξέτασης σαλπιγγικής διαβατότητας με υπερηχογράφημα Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy).

Η εξέταση αυτή αντικαθιστά στην κλασσική ακτινολογική σαλπιγγογραφία.

Το κιτ ExEm® Foam και καθετήρας επιτρέπει την εύκολη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας. To ExEm® Foam έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υπερηχογραφική απεικόνιση των γυναικολογικών οργάνων της κοιλίας και φέρει την ειδική ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης CE. Μετά την έγχυση του αφρού στις σάλπιγγες, διαμέσου της ενδομητρικής κοιλότητας, μπορεί να πραγματοποιηθεί η λήψη υπερηχογραφικών εικόνων, έτσι ώστε να ελεγχθεί η διαπερατότητα των σαλπίγγων υπογόνιμων ασθενών.

Πλεονεκτήματα

  • Είναι απλό στη χρήση για ανάδειξη της διαπερατότητας των σαλπίγγων ταυτόχρονα με το υπερηχογράφημα μήτρας ωοθηκών.
  • Δεν επιβαρύνει την ασθενή με ακτινοβολία, όπως η ακτινολογική σαλπιγγογραφία.
  • Αποτελεί μία ανώδυνη εξέταση, εξαιτίας της απουσίας ανάγκης για άσκηση πίεσης στο σκιαστικό, όπως συμβαίνει στην ακτινολογική σαλπιγγογραφία.
  • Δεν υπάρχει κίνδυνος αλλεργίας εξαιτίας της φύσης του σκιαστικού.

Φόρμα Παραγγελίας

step by step η διαδικασία του ExEm® Foam Kit για την εκτέλεση της Υπερηχογραφικής Σαλπιγγογραφίας

Διαδικασία

 
  1. Συνδέστε τις σύριγγες ExEm® Gel και ExEm® Water στη συσκευή ζεύξης. Αναμίξτε τη γέλη ExEm® Gel με το απιονισμένο νερό, εγχέοντας τα υγρά (Σχήμα 2) από τη μια σύριγγα στην άλλη, μέσω της συσκευής ζεύξης (επαναλάβετε τουλάχιστον 10 φορές). Η εν λόγω διαδικασία δημιουργεί έναν γαλακτώδη, λευκό, πηκτοειδή αφρό (Εικόνα Α). Αυτή η συνταγή αποδεικνύεται εξαιρετική για τη δημιουργία ενός αφρού σε μορφή γέλης, ο οποίος είναι αρκετά σταθερός ώστε να επιτρέπει χρονικά την προβολή μίας υψηλής ευκρίνειας εικόνας πλήρους ανάπτυξης, καθώς και είναι επαρκώς ρευστός ώστε να διαβαίνει εύκολα τις σάλπιγγες.
  2. Αφήστε τον πηκτοειδή αφρό σε οποιαδήποτε από τις δύο σύριγγες και αποσυνδέστε την άλλη σύριγγα, καθώς και τη συσκευή ζεύξης.
  3. Εισάγετε τον κολποδιαστολέα. Γεμίζοντας προσεκτικά τον καθετήρα με τον πηκτοειδή αφρό, αφήστε τον αέρα να διαφύγει από τον καθετήρα, πριν την εισαγωγή του. Εισάγετε με αργές και προσεκτικές κινήσεις τον καθετήρα στον τράχηλο της μήτρας.
  4. Αφαιρέστε τον κολποδιαστολέα.
  5. Τοποθετήστε τον μετατροπέα υπερήχων και εγχύστε αργά μικρές ποσότητες του πηκτοειδούς αφρού, έτσι ώστε να αποφύγετε τη δυσφορία από μέρους της ασθενούς.
  6. Προσδιορίστε τη σαλπιγγική διαπερατότητα.

 

Τι λένε οι μελέτες

Η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού (Hysterosalpingo-Foam Sonography – HyFoSy), χρησιμοποιώντας τη γέλη ExEm® Gel, ώστε να σχηματιστεί ένας αρκετά συμπαγής αφρός, αναπτύχθηκε ως μια διαδικασία εξωνοσοκομειακών ιατρείων, για τη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας. [2,3] Η τεχνική δοκιμάστηκε σε προοπτική, ελεγχόμενη με λαπαροσκόπηση μελέτη. [4] Η Υπερηχο-σαλπιγγογραφία (Hysterosalpingo Contrast Sonography – HyCoSy) αποτελεί, σε σύγκριση με την Υστεροσαλπιγγογραφία (Hysterosalpingografy – HSG), μια εξέταση πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της γυναικείας υπογονιμότητας των σαλπίγγων. [5,6]Η Υστερο-υπερηχογραφία HyFoSy με έγχυση αφρού ExEm® Foam έχει καλύτερη απόδοση από την Yπερηχο-σαλπιγγογραφία HyCoSy με έγχυση αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού, στη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας, όσον αφορά την ακρίβεια. [7,8] Η γέλη ExEm® Gel θεωρείται πολύ ασφαλής στη χρήση, καθώς τα συστατικά της είναι ευρέως γνωστά και έχουν χορηγηθεί είτε ενδοφλεβίως είτε στην κοιλιακή κοιλότητα, για μία πληθώρα διαφορετικών ιατρικών σκοπών. Δεν υπάρχουν γνωστές καταγεγραμμένες, σοβαρές παρενέργειες. [9] Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή, η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού (HyFoSy) αποδείχτηκε λιγότερο επώδυνη σε σχέση με την κλασική Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG). [10] Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες των γυναικών να επιτύχουν αυτόματη σύλληψη. Παρόλα ταύτα, οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν σε περαιτέρω, μελλοντικές μελέτες προτού να καταλήξουμε σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα. [11-12]

 

let's talk safety

Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. GIS and HyFoSy
2. 
Emanuel MH, Exalto N. Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy): a new technique to visualize tubal patency. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 37: 497-499
3. 
Emanuel MH, van Vliet M, Weber M, Exalto N. First experiences with hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) for office tubal patency testing. Human Reprod 2012; 27: 114-117
4. 
Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Meuleman Ch, Tomassetti C, D’Hooghe Th, Timmerman D. The use of a new gel foam for the evaluation of tubal patency. Gynecol Obstet Invest 2013; 75: 152-156 Tubal Patency testing
5. 
Lim CP, Hasafa Z, Bhattacharya S, Mahesahwari A. Should a hysterosalpingogram be a first-line investigation to diagnose female tubal subfertility in the modern subfertility workup? Human Reprod 2011; 26: 967-971
6. 
Luciano DE, Exacoustos C, Luciano AA. Contrast Ultrasonography for tubal patency. J Min Inv Gynecol 2014; 21:994-998
7. 
Rajesh H, Lim SL, Yu SL. Hysterosalpingo-foam sonography: patient selection and perspectives. Int J Womens health. 2016; 9: 23-32
8. 
Piccioni MG, Riganelli L, Filippi V, Fuggetta E, Colagiovanni V, Imperiale L, Caccetta J, Panici PB, Porpora MG. Sonohysterography: comparison of Foam and Saline. J Clin Ultrasound. 2017; 45: 67-71

Safety and side effects

9. Exalto N, Stassen M, Emanuel MH. Safety aspects and side-effects of ExEm-gel and foam for uterine cavity distension and tubal patency testing. Reprod Biomed Online 2014; 29: 534-540
10. Dreyer K, Out R, Hompes PGA, Mijatovic V. Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy): a less painful procedure for tubal patency testing during fertility work-up compared to (serial) hysterosalpingography. A Randomised Controlled Trial. Fertil Steril 2014; 102: 821-825 Enhanced pregnancy rate?
11. Exacoustos C, Tiberio F, Szabolcs B, Romeo V, Romanini E, Zupi E. Can tubal flushing with Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) media increase women’s chances of pregnancy? Virtual Poster in: J Min Inv Gynecol. 2015; 22: S238
12. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Van Tornout K, D’Hooge T, Timmerman D. Spontaneous conception after hysterosalpingo-foam.

READ ABOUT THE DETAILS!

>